Hájek Squash Liga

Hájek Squash Liga (dále jen HSL) je soutěž jednotlivců, kterou hrají společně muži i ženy.

 1. Do HSL soutěže se lze přihlásit na na recepci nebo na telefonech uvedených v níže kdykoliv během roku, hráči mladší 15 let musí předložit písemný souhlas rodičů.
 2. Během jednoho ročníku se odehraje 11 kol a 4 turnaje (na každém turnaji minimálně 4 zápasy – dle účasti).
 3. Utkání do HSL se hrají ve SQUASHCENTRUM Hájek.
 4. Uspořádání soutěže HSL: Soutěž je rozdělena do Skupin po 5 hráčích, s označením 1.liga, 2.liga. Liga je určena pro registrované i neregistrované hráče.
 5. Na začátku ročníku jsou hráči, v závislosti na výsledku v roce minulém a své výkonnosti, nasazeni do jednotlivých lig a skupin. Kde výkonnost hráčů klesá se stoupajícím číslem skupiny. Hráč, který se přihlásí během roku, je nasazen do poslední skupiny (výjimkou je divoká karta – viz dále).V lize se hráči po každém kole posouvají podle svých výkonů o skupinu výše nebo níže. Toto pravidlo neplatí v poslední skupině ligy, kde se hraje pouze o postup. Tím je zajištěna dostatečná výměna hráčů pro další kolo. Hráči, kteří vyhráli.
 6. Každá skupina hráčů mezi sebou sehraje zápasy během jednoho ligového kola.
 7. 1 kolo trvá 1 kalendářní měsíc a hraje se systémem – každý s každým v čase, na kterém se hráči vzájemně domluví. Zápasy si hráči domlouvají převážně telefonicky, telefonní spojení je tedy jedna z podmínek pro přijetí do HSL.
 8. V jednotlivých kolech získávají hráči body za účast ve skupině, za výhry a prohry. Z bodů, které získají, je po každém kole vyhodnocováno aktuální pořadí v žebříčku (viz. Bodovací systém ligy) a postoupení, setrvání nebo sestoupení ve skupinách. Body do HSL lze také získat v turnajích. Z těchto turnajů se započítávají všechny výsledky.
 9. Startovné do PSL je stanoveno ceníkem na jeden ročník. Bez složení této částky nelze hrát.
 10. Hráči, své zápasy zapisuji do knihy na recepci a stvrzuji vlastním podpisem.

Pravidla HSL

Začátek ročníku PSL je stanoven na 1.9. 2009 a zakončení na 20.12.2009, kdy proběhne Vánoční turnaj s vyhlášením všech cen.

Zápasy v jednotlivých skupinách se hrají v intervalu jednoho ligového kola a musí být odehrané do 22:00 hod. posledního dne kola. Neodehrané zápasy a zápasy odehrané po termínu jsou hodnoceny jako S:S (vzájemná skreč) a jsou hodnoceny (viz. Bodovací systém).

Hráči po odehrání zápasu vyplní zápis o utkání na recepci.

Po ukončení kola budou vyvěšeny na nástěnce a zveřejněny výsledky kola. Hráči jsou zodpovědní za dodržování bezpečnosti při hře a pravidel hry. Vzájemné zápasy si rozhodují sami, případně se dohodnou, kdo jim bude zápas rozhodovat. Jestliže se dohodnou na rozhodčím, musí respektovat všechna jeho rozhodnutí. Ligová utkání se hrají na 3 vítězné sady. Počítá se do 11 (bezestrát) dle pravidel ČASQ.

Hraje se  míčkem DUNLOP 2 žluté tečky

Hráči hrají na vlastní nebezpečí. Organizátor HSL nepřebírá odpovědnost za ublížení na zdraví.

Bodovací systém HSL

1. Ligová kola

A. Za účast ve skupinách jsou přidělovány tzv. extra body: například účast v:

1. skupině 100 bodů
2. skupině 95 bodů

B. Výsledky zápasů + přidělené body:

3. skupině 80 bodů

3 : 0 výhra 20 bodů atd.
3 : 1 výhra 15 bodů
3 : 2 výhra 10 bodů
2 : 3 prohra 5 body
1 : 3 prohra 1 body
0 : 3 prohra 0 bod
S : 0 prohra -10 bodů
0 : S  výhra 20 bodů

2. Turnaje

Do celkového hodnocení se každému hráči počítají i turnaje. Turnaje jsou bodovány následujícím systémem:

 • Při účasti systému pavouk (16) je za vyhrané kolo 100 bodů
 • Po první prohře (1. plate) je za vyhrané kolo 10 bodů, prohry v turnaji jsou bez bodového zisku
 • Při větším počtu startujících v turnaji budou body aktuálně navýšeny
 • Body z turnajů se počítají do HSL
 • Při malém počtu hráčů bude turnaj odehrán systémem skupin pak se počítá výhra 50 bodů prohra 0

 Vyhodnocení zápasů

 1. Vyhodnocení jednotlivých kol bude provedeno vždy po ukončení kola na základě vašich zápisů utkání
 2. Platnost zápisů:
  1. Platný zápis utkání je takový, který má vyplněny všechny kolonky, zapsané skóre je reálné a je nahlášen a podepsán oběma hráči.
  2. Platný zápis utkání vznikne také tak, když účastník nahlásí telefonem na recepci.
 3. Na konci odehraného kola se zápisy odehraných a neodehraných zápasů vyhodnotí a provede se nasazení hráčů do dalšího kola.
 4. Hráči, kteří skončili na 1. a 2. místě v každé skupině postupují o jednu skupinu výše. Ti, kteří skončili na posledních dvou místech, sestupují o jednu skupinu níže. Hráč na 3.. místě zůstává ve skupině.
 5. V kole, kdy byla přidělena divoká karta, platí upravený postupový klíč.(viz Divoká Karta)
 6. Kritéria pro určení pořadí v lize při rovnosti bodů:
  1. vzájemný zápas
  2. více vyhraných zápasů
  3. méně skrečovaných zápasů (tj. zápasů, které neodehrajete z vaší viny)
  4. postavení v žebříčku minulý měsíc

Na základě výsledků jednotlivých skupin se bude na konci každého kola sestavovat žebříček všech hráčů a vytvářet nasazení do skupin pro následující kolo. Na konci roku bude vyhodnocen celkový žebříček, z kterého se určí celkový vítěz ligy. Do celkového hodnocení budou započítány výsledky z turnajů HSL.

Divoká karta

Každý nově přihlášený hráč HSL (nebo hráč stávající, nespokojený se svým zařazením do skupiny, Ligy) může zažádat o tzv. DIVOKOU KARTU a tím se pokusit zařadit do vyšší ligy. Divokou kartu lze zakoupit (viz ceník). Může být přidělena jedna divoká karta na jedno kolo (platí pravidlo kdo dřív přijde…).

V případě, že hráč vyhraje skupinu, potvrdil své zařazení do skupiny a zůstává v této skupině i kolo následující (potom teprve může postupovat nebo podle výsledků sestupovat), hráči na 2, 3 místě postupují o skupinu vpřed. Ve skupinách, které jsou umístěny pod skupinou s divokou kartou, budou sestupovat tři hráči. To platí i u všech níže postavených skupin.

V případě, že hráč s divokou kartou svou skupinu nevyhraje, spadne do poslední skupiny ligy.

Při nové žádosti o divokou kartu musí hráč znovu zaplatit poplatek za Divokou kartu.

Žádost o divokou kartu dávejte na recepci.

U žádosti o DIVOKOU KARTU nezapomeňte uvést ligu, do které chcete být zařazeni.

Ostatní ujednání

 • Vítězové musí být osobně přítomni převzetí cen.
 • Není-li hráč přítomen předání cen, cena propadá.
 • Organizátoři si vyhrazují možnost organizačních změn a korekcí během HSL.
 • Odehraje-li hráč omylem jiné utkání, a to i zaviněním pořadatele, nevzniká hráči nárok na jakoukoliv náhradu.
 • Hráč spadne do poslední skupiny
  • neodehraje-li bez omluvy žádný zápas kola.
  • spadne-li jeho průměr odehraných zápasů po 2 následujících kolech pod hodnotu jednoho odehraného zápasu za jedno kolo
 • Vznikne-li hráči škoda účastí v této soutěži, nelze ji vymáhat na pořadateli.

Ceny pro vítěze HPL

 1. místo: Finanční prémie 3000,-Kč
 2. místo: Finanční prémie 2000,-Kč
 3. místo: Finanční prémie 1000,-Kč

Losovaná věcná cena (squashová raketa) pro všechny zúčastněné hráče, kteří neměli víc jak 3 SCR za rok

Ceny pro vítěze jednotlivých turnajů

věcné ceny nebo finanční odměna